LCL wenst haar bestaande datacenter, gelegen aan de Industrielaan te Aalst (Erembodegem), uit te breiden. Voor deze uitbreiding dient een bestaand bedrijfsgebouw te worden gesloopt. Na de realisatie van het project overschrijdt de totale brutovloeroppervlakte net de indicatieve ondergrens voor een mobiliteitstoets (8 000m² BVO). LCL beslist om toch een mobiliteitstoets op te maken en schakelt hiervoor MINT nv in.