MINT werkt in een consortium onder leiding van VK Architects & Engineers alle mobiliteitsaspecten binnen het masterplan uit.
MINT wordt als mobiliteitsexpert ingezet voor de opmaak van het bedrijfsvervoerplan, MOBER en minder hinder-plan.

De opmaak van bedrijfsvervoerplan voor meer dan 6.000 personeelsleden vormt de eerste uitdaging. Het bedrijfsvervoerplan werkt de verschillende alternatieven voor verplaatsingen van en naar de campus voor de diverse gebruikersgroepen uit.

Vervolgens hanteren we de resultaten van het bedrijfsvervoerplan voor de opmaak van het MOBER. Het MOBER analyseert de directe en wijdere omgeving inzake ontsluitingsmogelijkheden voor alle vervoersmodi. Het MOBER wordt in interactie met het masterplan opgemaakt in functie van de toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen.

Tot slot analyseren we in het minder-hinder plan de impact tijdens de bouwfase op de organisatie en multimodale bereikbaarheid van de site.
(foto: VK Architects & Engineers)

Foto: VK Architects