Afgelopen vrijdag was er het STAFscheid van MINT.

We kijken terug op een fijne (te korte) tijd met Staf Aerts als collega en wensen hem alle succes als Vlaams Parlementslid!