Regionale mobiliteitsplanning op volle toeren: regionaal mobiliteitsplan + MER + Hoppinpunten.

* Mobiliteitsplan
Het consortium atelier\demitro2 ondersteunde de opmaak van een korte termijn plan voor het openbaar vervoer, en werkt nu aan een veel bredere lange termijn visie over alle aspecten van mobiliteit, het mobiliteitsplan. We doen dit in nauw overleg met stakeholders en op basis van de feedback die burgers ons gaven.


* Milieueffectenrapport
Maar soms lopen plannen niet zoals eerst voorzien en wordt hoge flexibiliteit gevraagd. En die bieden we ook. Op basis van Europese rechtspraak moet er eerst een MER komen, een milieueffectenrapport.


* Hoppinpunten
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vraagt ook om prioritair in te zetten op het inplannen en uittekenen van alle Hoppinpunten. Dit zijn haltes voor het openbaar vervoer, volgens nieuwe standaarden en waaraan functies kunnen toegevoegd worden zoals deelfietsen of deelauto’s. We bezoeken ze stuk voor stuk en maken overal de ontwerpplannen.
Het mobiliteitsplan valt niet helemaal stil, de consultatie met stakeholders loopt gewoon door zodat we straks klaar staan om er weer ten volle in te vliegen.

Foto: Orlando Jousset / Unsplash