Het Brussels Gewest wou nadenken over de toekomstige vorm van Brussel op het vlak van ruimtelijke structuur in het jaar 2040. Samen met 51N4E en 5 andere bureaus werkte MINT aan een structuurvisie voor Brussel. Er is geopteerd om de mogelijkheden van het openbaar vervoerssysteem ten volle te benutten en daarna pas de toekomstige structuur van Brussel te bepalen. De openbare vervoerlocaties worden gezien als hoogwaardige locaties voor woon-, groen-, en werkprojecten waar de herontwikkeling van de stad aan opgehangen wordt.

Het doel van MINT tijdens deze opdracht was om met zo weinig mogelijk middelen en uitbreidingen van de infrastructuur een kwalitatief hoogstaande openbaar vervoerstructuur op te bouwen. Het doel is om iedereen met 1 overstap naar alle steden in België te vervoeren aan hoge snelheid. Er wordt ook werk gemaakt van een ondersteunend programma ter verbetering van het gebruik van de duurzame vervoersmodi om zo de nood aan auto’s te verminderen en Brussel te ontwikkelen tot een duurzame leefbare stad die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.