De Werkvennootschap plant in het kader van het programma Werken aan de Ring de realisatie van een tijdelijke P+R-parking op de CAT-site in Vilvoorde (https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/mobipunten).

Om de mobiliteitseffecten van deze parkinguitbreiding te evalueren wordt door MINT een MOBER opgemaakt.

In dit MOBER evalueren we verschillende mogelijke ontsluitingsscenario’s.
Ook stellen we aanvullende maatregelen voor ter verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling.

Illustratie: www.werkenaandering.be