Resolve NV ontwikkelt een KMO-zone aan Molenveld te Erpe-Mere. De bestaande gebouwen maken plaats voor verschillende kleinere KMO-units. Met behulp van deze mobiliteitsstudie wordt nagegaan welke effecten op het omliggende wegennet verwacht mogen worden.

Om de ontsluiting van de KMO-zone veilig te organiseren wordt een deel van Molenveld heraangelegd en heringericht.