Terwijl iedereen afstand houdt, ook op de werkvloer, houden we er toch aan onze internationale contacten en kennisdeling verder te zetten.

Zo volgden we de afgelopen dagen het European Transport Conference, weliswaar volledig online deze keer.
Collega Ann Vanclooster gaf een interessante lezing op het European Transport Conference over de onderlinge afstemming van verkeersmodellen op verschillende schaalniveaus.

Haar presentatie kan je hier terugvinden.