DSL Logistics plant een nieuw distributiecentrum in Marche-en-Famenne en wenst daarvoor een BREEAM-certificatie te ontvangen. Het distributiecentrum zal deel uitmaken van de bestaande bedrijvenzone ‘Parc d’activités de Aye’ langs de N4. Het project omvat de bouw van een magazijn en een kantoorgebouw. Het plan voorziet in een toekomstige uitbreiding van het magazijn.

Het distributiecentrum zal hoofdzakelijk goed bereikbaar zijn met gemotoriseerd verkeer vanwege de ligging langs de N4. Desondanks wenst DSL Logistics wel in te zetten op het stimuleren van duurzame verplaatsingen. Hiervoor zullen echter enkele maatregelen noodzakelijk zijn. Het gaat onder meer over het ter beschikking stellen van plooifietsen, bedrijfsfietsen of elektrische fietsen, het aanreiken van een fietsvergoeding en een abonnement voor het openbaar vervoer, het realiseren van fietsinfrastructuur en stimuleren van carpool. Daarenboven hangt het succes van een vervoerplan hangt af van het opvolgen van het plan, het verstrekken van informatie, het sensibiliseren van werknemers, het evalueren en actualiseren van het plan.