Rijcurvesimulatie

Een rijcurvesimulatie geeft inzicht in de rijcurves en bochtstralen van diverse voertuigen in verkeerstechnische voorzieningen als parkeergarages, rotondes, bedrijventerreinen … Een rijcurvesimulatie wordt in een AutoCAD tekening uitgevoerd met CURSIM, ontwikkeld door onze partner Goudappel Coffeng.