Regionale provinciale verkeersmodellen: ontwikkeling

Bij de opmaak van regionale verkeersmodellen vertalen we het gedrag van mensen in verschillende keuzeprocessen en wiskundige algoritmes zodat deze als een verklarend prognose-instrument kunnen aangewend worden.