Parkeren

Een parkeerstudie geeft informatie over het gebruik van parkeerplaatsen (auto’s en fietsen) in het onderzoeksgebied. Op basis van een inventarisatie van het parkeeraanbod en het parkeergebruik worden de bezettingsgraden en parkeerdruk met kaarten en tabellen inzichtelijk gemaakt. Parkeeronderzoeken vormen vaak de basis voor de opmaak van een parkeerbeleidsplan.