Mobiliteitsplan

Een gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het kader waarbinnen een gemeente, samen met verschillende andere actoren, een duurzaam mobiliteitsbeleid kan voeren. Het omvat een reeks van samenhangende maatregelen die tot doel hebben de bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verhogen en de schade aan natuur en milieu te beperken.