Big data

Grote datasets bevatten vaak een schat aan informatie die kunnen helpen bij een betere analyse van het verkeer en de mobiliteit. Deze informatie kan ofwel gebruikt worden als input voor ander studiewerk, zoals de ontwikkeling van verkeersmodellen, of kan gebruikt worden voor het analyseren van problemen, zoals bijvoorbeeld de analyse van sluipverkeer aan de hand van OBU-data.