Big data

Deze informatie kan ofwel gebruikt worden als input voor ander studiewerk, zoals de ontwikkeling van verkeersmodellen, of kan gebruikt worden voor het analyseren van problemen, zoals bijvoorbeeld de analyse van sluipverkeer aan de hand van OBU-data.
Big data zijn toepassingen en analyses op basis van verschillende (grote) databronnen (socio-demografische en -economische data, verkeerstellingen, floating car data,…), al dan niet als verdere input van verkeersmodellen.