Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met het proefproject rond “gevleugelde zebrapaden”. Met deze “gevleugelde zebrapaden” hoopt men, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, de zichtbaarheid van overstekende voetgangers te verhogen om onder andere dodehoekongevallen met vrachtwagens (slechte zichtbaarheid vlak voor de vrachtwagen) te voorkomen. MINT is aangesteld door het AWV om aan de hand van een voor- en nastudie (gedragsobservatie aan de hand van camerabeelden) op twee locaties (Brugge en Melle), een evaluatie te maken van deze nieuwe inrichting.