Woensdag 14 juni 2023 zijn de plannen voorgesteld voor de herontwikkeling van de voormalige site van het natuursteenbedrijf STONE in Londerzeel. Er komt een groene en duurzame KMO-zone die ook een veilige, trage verbindingsweg creƫert tussen het toekomstige openbaar vervoerknooppunt van Londerzeel en het dorpscentrum. De ontsluiting via de parallelweg zorgt voor een snelle verbinding met de A12.

MINT gaf in het kader van het masterplan en de verkavelingsvergunningsaanvraag inzicht in de verwachte mobiliteitsimpact van de geplande ontwikkeling. Aan de hand van verkeerstellingen, gegevens uit het verkeersmodel en microsimulaties is de verkeersafwikkeling op de kruispunten in de directe omgeving geanalyseerd.