Op 8 november 2018 is het nieuwe winkelcentrum The Leaf geopend in Ternat op de voormalige IKEA-site. In opdracht van Redevco Belgium heeft MINT het MOBER opgemaakt voor dit project. In het MOBER werd een raming gemaakt van de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte. Om de mobiliteitseffecten in kaart te brengen werd een microsimulatie opgemaakt van de N285 vanaf de aansluiting van de site tot en met het aansluitingscomplex met de E40.

Foto: theleaf.be

The Leaf Ternat