Naar jaarlijkse gewoonte namen verschillende medewerkers van MINT midden oktober deel aan het European Transport Conference, dewelke dit jaar in Dublin georganiseerd werd. Deze conferentie – oorspronkelijk ontstaan als conferentie omtrent opmaak en toepassingen van verkeersmodellen – is de laatste jaren uitgegroeid tot een toonaangevend event in Europa dat een brede waaier aan verschillende mobiliteitsaspecten behandelt, waaronder de nieuwste ontwikkelingen op vlak van verkeersmodellen, verkeersmanagement, openbaar vervoer, luchtvaart, logistiek, zelfrijdende voertuigen, deelmobiliteit, fietsgebruik, luchtemissie, big data …

Collega Pieter gaf een presentatie omtrent het gebruik van data verkregen uit On Board Units in vrachtwagens (bekijk zijn presentatie hier) en collega Jan gaf een presentatie omtrent de automatisering van de opmaak van regionale verkeersmodellen (bekijk zijn presentatie hier). Wil je meer info over het congres of heb je interesse zelf een keer deel te nemen, ga eens kijken op de website aetransport.

Naast een inhoudelijke meerwaarde, biedt deze conferentie altijd opnieuw de mogelijkheid om te netwerken met tal van andere mobiliteitsprofessionals over heel Europa. Speciale dank aan de vrienden van Goudappel Coffeng en Significance voor de immer boeiende discussies, zowel tijdens als na de conferentie.