MINT heeft als ondersteunende partner van de THV Zoniën Mobiel de opdracht voor de herinrichting van de Brusselse ring oost binnengehaald. De komende jaren gaat Zoniën Mobiel in opdracht van de werkvennootschap aan de slag om de vier grote verkeersknooppunten langs R0 en A4/E411 te realiseren. Het betreft Vierarmentunnel – en kruispunt (R0 X N3), Leonardtunnels – en kruispunt (R0 x A4/E411), Groenendaaltunnel – en kruispunt (R0 x N275) en tot slot Complex Brabandtlaan (A4/E411 x N4).

In de tijdelijke vereniging THV Zoniën Mobiel bundelen vier ontwerp- en studiebureaus hun krachten: OMGEVING staat in voor de visievorming en het ruimtelijk en landschappelijk ontwerp, SBE verzorgt het deel burgerlijke bouwkunde, Ney & Partners biedt expertise voor de kunstwerken en de architectuur en D+A Consult neemt de projectleiding en de technische uitwerking op. MINT versterkt dit team op vlak van verkeersexpertise en Hesselteer staat in voor ecologisch advies.

Foto: Groenendaal