© MINT nv - 2016
Wat doen we?
Het modellenteam biedt advies zowel op vlak van personen- als goederenmodellen en dit zowel op macroscopische strategische schaal als op dynamisch operationeel niveau. Werkzaamheden omvatten dan ook de ontwikkelingen en implementatie van verkeersmodellen, opleiding en dagelijkse ondersteuning, onderzoek naar verplaatsingsgedrag en de feitelijke uitvoering van gebruik van modellen bij projectevaluaties.

MINT zet de schouders onder de ontwikkeling en implementatie van gemeentelijke modellen met behulp van OmniTRANS: de specifieke vraagstukken in de gemeentelijke mobiliteits- problematiek kan MINT modelmatig beantwoorden met de op-maat gesneden functionaliteiten van de software. Deze instrumenten past MINT ondertussen succesvol toe in onder andere Kortrijk, Diest, Sint-Truiden, Hasselt en Genk.

De afdeling verkeersplanning staat onder andere in voor de opmaak en evaluatie van gemeentelijke mobiliteitsplannen, parkeerbeleidsplannen, verkeerscirculatieplannen, bedrijfsvervoerplannen,... Daarnaast verzorgt MINT de verkeerskundige inbreng in milieu-effectenrapportages en masterplannen en zijn we in het bijzonder gespecialiseerd in het opmaken van mobiliteitsstudies (mobiliteitseffectenrapportages - MOBER's) nodig in het kader van stedenbouwkundige aanvragen. In al deze studies of als solitaire opdracht staan wij vanzelfsprekend ook in voor alle mogelijke types verkeersonderzoek.

Ter illustratie stellen we enkele van de meest relevante studies die we uitvoeren voor op de projectpagina.

nieuws
|
contact
nieuws
|
contact