Fietssnelweg Leuven - Tienen - 2017-05-19
Uittekenen P&R-beleid Vlaamse Rand - 2017-05-23
Fietsoversteekplaatsen - 2017-07-03
nieuws
|
contact
© MINT nv - 2017
nieuws
|
contact
update 2018-01-24
De provincie Vlaams-Brabant zet de komende jaren in op de realisatie van 15 fietssnelwegen die de Vlaamse Rand met Brussel verbinden.
MINT is, samen met OMGEVING als onderaannemer, aangesteld voor de opmaak van een startnota met tracébepaling en haalbaarheidsonderzoek voor het deel Vertrijk - Tienen. Lees meer
In opdracht van departement Mobiliteit & Openbare Werken Afdeling Beleid Vlaams-Brabant wordt een operationele beleidsvisie uitgewerkt met betrekking tot intermodale knooppunten en park and rides in de Vlaamse Rand rond Brussel.
Het gebied wordt gekenmerkt door congestiegevoeligheid en tegelijk een uitgebreid aanbod aan openbaar vervoer. Op dit moment is er van een coherente visie op Vlaams niveau nog geen sprake. Lees meer
meer nieuwsberichten
Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt werk van nieuwe markeringen aan fietsoversteekplaatsen op gewestwegen. De nieuwe markeringen bestaan uit een onderbroken verbindingsmarkering naar de overkant en een fietslogo.
Deze oplossing was een van de voorstellen van de werkgroep 'Oversteekvoorzieningen voor fietsers' van Fietsberaad Vlaanderen. MINT ondersteunde Fietsberaad Vlaanderen bij deze werkgroep en de uitwerking van de oplossingsrichtingen.

Artikel: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3012356

Nieuw dienstorder fietsgeleiding op kruispunten is officieel verschenen.